برچسب گذاشته شده با : "میگرن و راههای جلوگیری از آن"

شیوه های نوین پیشگیری از میگرن

شیوه های نوین پیشگیری از میگرن        مشخصه میگرن مزمن عبارتست از حملات سردرد با خصوصیات میگرن، در حداقل ۱۵ روز در ماه به مدت حداقل سه ماه، به شرط آن که این سردرد مزمن به علت مصرف بیش از حد داروهای مسکن برای درمان میگرن حاد نباشد.…