برچسب گذاشته شده با : "سایکولوژی تودی"

کنجکاوی مضر است یا مفید؟

کنجکاوی مضر است یا مفید؟

هرچند کنجکاوی کردن در موضوعات خصوصی دیگران کار پسندیده‌ای نیست و چه بسا که به روابط اجتماعی بین افراد آسیب می‌زند اما کنجکاوی مثبت روی موضوعات و اطلاعات عمومی و سرگرم‌کننده، مزایای قابل توجهی روی سلامت جسم و روان دارد. کارشناسان سلامت عمومی می‌گویند: اگر ذهن خود را کنجکاو و…